• Pragniemy poinformować, iż zakończył się proces tworzenia oraz wdrożenia na Naszej infrastrukturze oprogramowania dla firmy Alcon Management SA w Szwajcarii. Dostęp do Naszych usług będzie miało serki użytkowników znajdujących się w obszarze EMEA.