Microsoft SharePoint - Rozwiązanie pracy grupowej

NIEZAWODNOŚĆ I KONTROLA - GWARANTOWANA

NAJLEPSZY SPOSÓB POPRAWĘ WSPÓŁPRACY I ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Microsoft SharePoint w chmurze

Szybko wdrażaj program SharePoint

Usługa oparta na chmurze hostowana przez host-exchange.pl dla przedsiębiorstw dowolnej wielkości. Nie trzeba instalować i wdrażać programu SharePoint Server lokalnie — zamiast tego wystarczy subskrybować plan usługi lub prywatną usługę SharePoint, aby pracownicy firmy mogli tworzyć witryny i udostępniać dokumenty oraz informacje współpracownikom, partnerom i klientom.

Dlaczego bardziej opłaca się w chmurze

Płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem przez wykazaną ilość użytkowników. W przypadku programowania i testowania można Microsoft Visual Studio, aby ograniczyć koszty licencjonowania oprogramowania. Podczas testowania możesz uruchomić dodatkowe serwery zgodnie z potrzebami w zakresie skalowania i testowania obciążeniowego. Używasz dokładnie takiej funkcjonalności jakiej potzrebujesz przy pełnej wydajności platformy.
Testuj na naszej infrastrukturze SharePoint
Dostępność z wielu urządzeń do SharePoint

Dostępność i integracja

Wszystkie usługi są w pełni zintegrowane w jednym koncie zlokalizowanym w Active Directory. Pełna integracja z kontem pocztowym Microsoft Exchange, Microsoft Lync oraz innymi. Masz dostęp do wszystkich aplikacji w ramach jednej usługi host-exchange.pl.

Informowanie i zwiększanie zaangażowania

Twórz i udostępniaj pomysły oraz podejmuj decyzje dzięki narzędziom do zarządzania i współpracy, które zapewniają bezproblemową integrację z innymi aplikacjami. Zarządzanie zasobami np: plikami, dokumentami oraz innymi zasobami za pośrednictwem OneDrive.
OneDrive razem z SharePoint
Hosting Microsoft SharePoint w chmurze host-exchange.pl
Dostępność do usługi z telefonu
Jeśli potrzebujesz 50+ skrzynek skontakuj się z nami.
Możej porozmawiać z konsultantem o twoich potrzebach.
Wszystkich dodatkowych informacji uzyskasz pod numerem

+4822 354-69-50

Użytkownicy tej witryny zgadzają się przestrzegać Polityki prywatności i Polityki użytkowania, a dla istniejących partnerów i klientów odpowiedniej Umowy ramowej.

Newsletter

Artykuły

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra nieprzerwanie dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Ciągły monitoring pozwala w wielu sytuacjach przewidzieć potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować.

Ty możesz napić się kawy