Federacja domen

Łączność z innymi organizacjami

Połaczenie Microsoft Lync z innymi organizacjami jak wewnętrznie
Federacja domen Lync

Dodawanie domen zewnętrznych

Mozliwość dodawania zewnętrznych domen aby korzystać z pełnej funkcjonalności rozwiązania z dodatkową ochroną przepływu informacji.

Wszystkie zmiany w ramach domen masz możliwość samodzielnego wprowadzania za pomocą panelu HostManager.

Użytkownicy tej witryny zgadzają się przestrzegać Polityki prywatności i Polityki użytkowania, a dla istniejących partnerów i klientów odpowiedniej Umowy ramowej.

Newsletter

Artykuły

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra nieprzerwanie dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Ciągły monitoring pozwala w wielu sytuacjach przewidzieć potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować.

Ty możesz napić się kawy