Hosting komunikacji Microsoft Skype

IM, obecność i kalendarz - Komunikacja tekstowa, video oraz praca w zespole

Hosting komunikacji Microsoft Skype

Komunikacja tekstowa, video oraz praca w zespole

Miejsce pracy się zmienia. Zespoły współpracują ze sobą na duże odległości, a pracownicy potrzebują narzędzi, które umożliwiają pracę niezależnie od czasu i miejsca. Korzystając z Microsoft Skype, zespoły i osoby mogą być połączone w efektywny sposób. Dzięki jednolitemu interfejsowi oferujemy funkcje takie jak:

 • Informacje o statusie (obecność)
 • Wiadomości błyskawiczne (IM)
 • Wirtualne spotkania ze zintegrowanym przesyłaniem głosu, wideo i dokumentów oraz pulpitem
 • Voice over IP
 • Połączenie z siecią telefoniczną

Skype integruje się również z Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint, dzięki czemu można wymieniać informacje i zwiększać funkcjonalność dla użytkownika.

Zmienianie statusu obecności

Ręczne ustawienie statusu obecności umożliwia sterowanie tym, czy inne osoby mogą kontaktować się z użytkownikiem i w jaki sposób mogą to robić. Status jest domyślnie oparty na danych kalendarza programu Microsoft Outlook. Jeśli na przykład w programie Outlook zaplanowano spotkanie, podczas jego trwania w oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Skype Online jest wyświetlany status użytkownika Na spotkaniu.

W trakcie połączenia audio lub wideo wskaźnik obecności użytkownika ma kolor czerwony (czyli Zajęty), a status użytkownika jest ustawiony na W trakcie rozmowy. Do informacji o obecności można dodać notatkę osobistą wyświetlaną na liście Kontakty, na wizytówce i na kartach Źródło działania kontaktów użytkownika.

Informacje o statusach

Dostępny
Użytkownik jest dostępny i można się z nim kontaktować.
Zajęty
Nie przeszkadzać
Zaraz wracam
Poza pracą
Wyświetlaj jako Z dala od komputera
Niedostępny
Nieznany

Rozmowy, videokonferencje oraz praca współdzielona

W ramach prowadzonej rozmowy możesz samodzielnie wymusić wykonanie połaczenia telefonicznego, rozmowy video wraz z udostępnieniam pulpitu lub wskazanego pliku.

Rozwiązanie umożliwia:
 • prowadzenie rozmowy
 • pracę wielu osób na jednym pliku wraz z kontrolą jego zmian
 • zapraszanie innych osób do spotkania nawet spoza organizacji
 • prowadzenie spotkania video również przez telefon komórkowy
 • połączyć się z kontrahentami, współpracownikami, rodziną, używającą Skype
 • Świadczyć usługi typu helpdesk, przejmując w razie potrzeby zdalnie pulpit pracownika
 • Szkolić pracowników zdalnie – łącznie z pokazami PowerPoint, prezentacją aplikacji, przejęcia przez szkolonego aplikacji
 • Ankietować pracowników
 • Nagrywać cały przebieg telekonferencji i łatwo publikować plik audio/wideo
 • Wymienić starą centralkę telefoniczną na nowoczesne rozwiązanie głosowe z integracją z Office, Exchange, SharePoint
 • oraz wiele innych

Użytkownicy tej witryny zgadzają się przestrzegać Polityki prywatności i Polityki użytkowania, a dla istniejących partnerów i klientów odpowiedniej Umowy ramowej.

Newsletter

Artykuły

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra nieprzerwanie dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Ciągły monitoring pozwala w wielu sytuacjach przewidzieć potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować.

Ty możesz napić się kawy