Automatyczne stopki w e-mailu

Automatyczne stopki w poczcie Microsoft Exchange

W pełni zarządzalny mechanizm do stopek dla Twojej organizacji

Automatyczne stopki

Zaawansowane rozwiązanie zarządzania zawartością stopek w wiadomościach pocztowych oparte o mechanizm uprawnień i doskonały konfigurator.

Zaawansowany autoresponder

Rozwiązanie które w znacznym stopniu upraszcza konfigurowanie automatycznych odpowiedzi nawet dla list dystrybucyjnych.

Jednolity wygląd stopek na wszystkich serwerach

Oferujemy Państwu nowoczesne rozwiązanie oparte o przeglądarkę internetową, które pozwoli ujednolicić stopki wiadomości pocztowych w zakresie treści, formatowania oraz zamieszczonych obrazków.

W łatwy i szybki sposób niezaleznie od ilości posiadanych serwerów można dokonywać zmian w jednym miejscu przez co unikamy pomyłek rozbieżności w ich wyglądzie.

System działa w oparciu o uprawnienia Microsoft Actove Directory, tak więc możemy nawet zlecić zewnętrznej firmie dbanie o jej wygląd a z racji prostego edytora samodzielną zmienę jej wyglądu.

Wyjątki dla reguły

Samodzielne zarządzanie wyjątkami dla których system nie będzie wstawiał stopki. Możesz określić takie parametry jak:
  • wskazać domenę
  • wskazać adres e-mail
  • wskazać kontener Active Direcroty
  • wpisać słowo kluczowe

Warunki dla reguły

Warunki dla działania reguły możesz definiować samodzielnie w oparciu o zawartość Microsoft Active Directory. Reguła może również działać w oparciu o ręczne zdefiniowanie adresu e-mail lub domeny, przez co zarządzający stopkami jest w stanie dowolnie ustawić parametry dla zawartości stopki oraz mechanizmu odpowiedzialnego za odpowiednie przypisanie stopki do zdefiniowanego adresu.

Prosty edytor HTML

System został wyposażony w prosty i intuicyjny edytor HTML aby nawet osoba nie znająca danego języka była w stanie dodawać i zmieniać zawarość stopki. Wszystkie osadzone obrazki w treści nie wymagają połączenia internetowego u odbiorcy wiadomości, gdyż są one wbudowane w zawartość wiadomości.

Aplikacja pozwala na zastosowanie wszystkich zmiennych znajdujących się w bazie Microsoft Active Direstory wraz z opcją ukrywania rekordów które są puste.

Użytkownicy tej witryny zgadzają się przestrzegać Polityki prywatności i Polityki użytkowania, a dla istniejących partnerów i klientów odpowiedniej Umowy ramowej.

Newsletter

Artykuły

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra nieprzerwanie dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Ciągły monitoring pozwala w wielu sytuacjach przewidzieć potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować.

Ty możesz napić się kawy