Reset hasła do usług przez SMS

Zmiana hasła przez SMS

Możesz samodzielnie zmienić swoje hasło do usług na platformie host-exchange.pl. Zapoznaj się z wymaganiami.
InDocs Manager
Pamiętaj, że aby poprawnie zadziałało przypomnienie hasła musisz mieć wpisany swój numer telefonu komórkowego do naszego Active Directory. Jeśli nie wiesz lub nie działa poprawnie skontaktuj się ze swoim działem IT lub wyślij do Nas informację.

Użytkownicy tej witryny zgadzają się przestrzegać Polityki prywatności i Polityki użytkowania, a dla istniejących partnerów i klientów odpowiedniej Umowy ramowej.

Newsletter

Artykuły

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra nieprzerwanie dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Ciągły monitoring pozwala w wielu sytuacjach przewidzieć potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować.

Ty możesz napić się kawy