Categories

Most Popular Articles

 Konfiguracja Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, 2016 przez MAPI

Instrukcja przedstawia proces konfiguracji klienta pocztowego „Microsoft Outlook...

 Zmiana hasła dla klienta Microsoft Exchange 2016

Niniejsza instrukcja ma na celu zaprezentowanie sposobu zmiany hasła w programie Microsoft...

 Konfiguracja Microsoft Outlook (POP3, SMTP, IMAP)

Najważniejsze informacje Instrukcja przedstawia proces połączenia klienta pocztowego ze skrzynka...

 Konfigurowanie konta programu Exchange ActiveSync na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dodanie konta programu Exchange ActiveSync umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie poczty,...

 Reset hasła do poczty Microsoft Exchange za pomocą SMS

Mechanizm zmiany hasła do usług pozwala na samodzielny reset hasła w przypadku jego utraty. Aby...