Kontakt dla usług host-exchange.pl

Zapraszamy do kontaktu osoby które mają potrzeby nie zdefiniowane w proponowanych planach

Dane adresowe

MicroAge Polska Sp. z o.o.
Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1
00-124 Warszawa
Telefon: +4822 3546950

NIP 522-10-01-294 | REGON 010721648 | KRS 0000170621
E-mail: info@host-exchange.pl

Pragniemy poinformować, iż zakończył się proces tworzenia oraz wdrożenia na Naszej infrastrukturze oprogramowania dla firmy Alcon Management SA w Szwajcarii. Dostęp do Naszych usług będzie miało serki

...

Użytkownicy tej witryny zgadzają się przestrzegać Polityki prywatności i Polityki użytkowania, a dla istniejących partnerów i klientów odpowiedniej Umowy ramowej.

Newsletter

Artykuły

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra nieprzerwanie dba o najwyższą jakość świadczonych usług. Ciągły monitoring pozwala w wielu sytuacjach przewidzieć potencjalne zagrożenia i skutecznie je eliminować.

Ty możesz napić się kawy